СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД

Симултанен превод се използва при международни обществени, културни и други събития. Извършва се едновременно с изказването на оратора. За него е необходимо специално техническо оборудване за преводачите и за слушателите.

симултанен превод

Система с преводачески микрофони

Микрофонната система е лесна за управление, подходяща за малки и по-големи зали.
ПРИЕМНИЦИ

Приемници

Приемниците са с добър обхват, регулиране на звука и удобни слушалки.
КАБИНА СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД

Кабина симултанен превод

За качествен симултанен превод ви предлагаме кабина с вградена звукоизолация.